Soovitused

Sõiduki registreerimistunnistusele (ja Maanteeameti liiklusregistrisse https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf ) on kantud tähtaeg (kuu; aasta) mille lõpuni? võib sõidukit liikluses kasutada.

Ülevaatuse kuu on määratud kas sõiduki registreerimismärgi viimase numbri järgi: 1 – märts, 2 – aprill, 3 – mai, 4 – juuni, 5 – juuli, 6 – august, 7 – september, 8 – oktoober, 9 – november, 0 – detsember või sõiduki arvelevõtmise kuu järgi.

Juhime Teie tähelepanu siinkohal asjaolule, et sõiduki registreerimistunnistuse lahtrisse "järgmine ülevaatus" on kantud viimane tähtaeg milleni autot võib kasutada. Selleks, et vältida asjatut aja- ja närvikulu ülevaatuse tegemisel selle viimase lubatud kuu viimastel päevadel, kus kõik ülevaatuspunktid on ülekoormatud, soovitame Teil tulla ülevaatusele kas kuu keskel või veelgi varem. Kui sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele 2 kuu jooksul enne või pärast määratud ülevaatuse aega, loetakse see korralisele ülevaatusele esitatuks määratud ajal. Järgmise korralise ülevaatuse aeg arvatakse määratud ajast alates. Kui tulete varem, saate piisava ajavaru oma auto korrastamiseks, juhul kui sõiduki tehnoseisund ei vasta nõuetele.

Sõiduki ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:

 • sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa
 • juhitunnistus vm isikut tõendav dokument

Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:

 • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi
 • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti
 • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti
 • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
 • töökorras ja kontrollitud tulekustuti (min 1kg)
 • ettenähtud sisuga autoapteek (kohustuslik tööandjale ja/või juriidilisele isikule kuuluva sõiduki puhul)
 • ohukolmnurk (märgistatud (E) )
 • rehvivahetuseks teel kasutuskõlblikud tõkiskingad

Esmalt sõiduk tuvastatakse

 • kontrollitakse registrimärkide, tehasetähise jm andmete vastavust registrikannetega

Lisaks dokumentidele ja lisavarustusele kontrollitakse ülevaatusel:

 • valgustusseadmeid
 • veermikku, kere
 • rehve
 • rooliseadmeid
 • pidureid
 • jõuülekannet
 • heitgaase

Selleks, et (ülevaatus) kiiresti ja edukalt läbi viia, peaks:

 • sõiduk olema puhas
 • mootor ja katalüsaator saavutanud heitgaaside testimiseks piisava temperatuuri
 • mootori õlitase olema normis
 • võimalusel üle vaadatud valgustuseadmete (nt numbrituled jne) toimimine