Soovitused

Esmalt tehke kindlaks sõiduki registreerimisnumbri viimane number.
Alljärgnevast tabelist leiate seejärel Teie sõiduki tehnoülevaatusele esitamise tähtaja.

Registreerimisnumbri viimane number Kohustuslik ülevaatuse aeg Soovituslik ülevaatuse aeg
1 märts detsember - veebruar
2 aprill jaanuar - märts
3 mai veebruar - aprill
4 juuni märts - mai
5 juuli aprill - juuni
6 august mai - juuli
7 september juuni - august
8 oktoober juuli - september
9 november august - oktoober
0 detsember september - november

Juhime Teie tähelepanu siinkohal asjaolule, et sõiduki registreerimistunnistuse lahtrisse "järgmine ülevaatus" on kantud viimane tähtaeg milleni autot võib kasutada. Selleks, et vältida asjatut aja- ja närvikulu ülevaatuse tegemisel selle viimase lubatud kuu viimastel päevadel, kus kõik ülevaatuspunktid on ülekoormatud, soovitame Teil tulla ülevaatusele kas kuu keskel või veelgi parem, kuni 3 kuud enne seda viimast tähtaega. Kui tulete varem, saate piisava ajavaru oma auto korrastamiseks, juhul kui avastame sõidukil rikked, millised vajavad parandamist.

Juhul kui Te soovi eelnevatesse tabelitesse süvenda, aitavad Teid Teie sõiduki tehnoülevaatuse aja kindlaksmääramisel meelsasti ABC Tehno tehnoülevaatuspunkti töötajad, kellega on võimalik kontakteeruda tel. 6 999 227 (Kristiine ülevaatuspunkt) või tel. 6 998 606 (Peetri ülevaatuspunkt).

 • sõiduki registreerimistunnistus või selle B-osa
 • isikut tõendava dokumendi
 • Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile:
  • korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi
  • erakorralisel ülevaatusel teel liikleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akti
  • vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akti
  • takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus
 • töökorras ja kehtiva kasutusajaga tulekustuti
 • sõidu- ja pakiautodele ettenähtud autoapteek
 • ohukolmnurk ja rehvivahetuseks teel ettenähtud tõkiskingad